Kopio: KelluvaMatto käyttöopas

 

KÄYTTÖOPAS

Kiitos KelluvaMatto ostoksestasi! Ennen tuotteen käyttöönottoa ja hauskanpitoa on kuitenkin luettava tämä opas koskien tuotteen käyttöönottoa, turvallista käyttöä ja huoltoa. Oman ja läheistesi turvallisuuden vuoksi huomioi näiden ohjeiden neuvot ja varoitukset ja varmista että kaikki tuotteen käyttäjät ymmärtävät ja noudattavat näitä. Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi altistaa vakavalle vaaralle. Käytä tuotetta ainoastaan paikoissa ja olosuhteissa, joita varten se on tarkoitettu.

YLEISET TURVAOHJEET JA VAROITUKSET:

  • Tuote on suunniteltu virkistyskäyttöön eikä sitä tule käyttää pelastusvälineenä tai uimataidottoman henkilön kellunta-apuna
  • Uimataitoisen aikuisen tulee aina valvoa lasten ja uimataidottomien KelluvaMatto käyttöä
  • KelluvaMaton käyttöä vedessä ei suositella ollessasi yksin
  • Vedessä käytettäessä kaikille KelluvaMaton käyttäjille suositellaan pelastusliivien käyttöä
  • KelluvaMattoa ei tule koskaan käyttää väsyneenä, alkoholin tai muun huumausaineen alaisena
  • Älä koskaan käytä tuotetta liikkuvien tai käynnissä olevien veneiden läheisyydessä - vesikulkuneuvojen potkurit aiheuttavat vakavan vaaran
  • KelluvaMaton käyttötarkoitusta valittaessa huomioi aina käyttäjien pituus, paino ja turvallinen sijainti! Huomioi myös kyseisen KelluvaMaton teknisissä tiedoissa mainittu suurin kantavuus ja mukauta käyttö tähän
  • Älä koskaan leiki tai ui KelluvaMaton alla
  • Älä koskaan hyppää KelluvaMatosta pää edellä matalaan veteen! Suosittelemme, että matolta hypätään aina jalat edellä veteen
  • Älä yritä uusia temppuja tai muita akrobaattisia liikkeitä ilman asianmukaista tekniikkaa, tämä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisriskin itsellesi tai muille
  • KelluvaMatto ei ole suunniteltu veneen tai muun vesikulkuneuvojen vedettäväksi, tämä voi vahingoittaa tuotteen
  • Kun et käytä KelluvaMattoasi, suojaa tämä luvattomalta tai valvomattomalta käytöltä

 

KELLUVAMATON KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄSITTELY:

  • Ole varovainen, kun purat KelluvaMatto-pakkausta, jotta vältät maton vahingoittumisen. Älä leikkaa pakkausmateriaalia veitsellä tai muilla terävillä esineillä, koska se voi vahingoittaa pintaa. 
  • Varmista että tilaa on riittävästi, kun avaat paketin. Matto on pakkauksessa tiiviisti rullattuna ja pysyy rullalla mukana toimitettujen tarranauhojen ansiosta. Tarranauhojen avaamista suositellaan vasta käyttöönottopaikassa. 
  • Käsittele mattoa varovasti ja vältä maton osumista teräviin reunoihin. M-, L- ja XL- mattojen suuresta koosta johtuen, on näitä käsiteltäessä suositeltavaa olla kaksi henkilöä. 
  • Älä kävele maton päällä jalkineilla, tämä voi vahingoittaa maton pintaa. 
  • Kun tarranauhoja avataan, matto aukeaa täyteen mittaansa ja on heti käyttövalmis. Pakattuna ollut matto suoristuu ajan ja käytön myötä. 
  • Kun lopetat KelluvaMatton käytön ja poistat tämän vedestä tai maalta, ole varovainen ja vältä esteitä, jotka saattavat vahingoittaa sitä. Pyyhi pois kaikki irtonainen materiaali, joka voi naarmuttaa, repiä, tai tehdä painaumia maton pintaan.
  • Kun pakkaat maton kuljetusta varten, varmista että kiinnität rullatun KelluvaMaton aina mukana toimitetuilla tarranauhoilla. KelluvaMatto-tarranauhat on suunniteltu pitämään matto rullattuna, eikä niitä ole suunniteltu kiinnittämään mattoa muihin esineisiin.

KELLUVAMATTON KÄYTTÖ VEDESSÄ

  • KelluvaMatto on suunniteltu käytettäväksi suurella vesipinnalla, jonka syvyys on pienillä lapsilla vähintään 50 senttimetriä ja aikuisilla ja uintitaitoisilla vähintään 3 metriä. 
  • Kun valitset sijainnin, aseta matto alueelle, jossa ei ole esteitä vedenpinnan ylä- tai alapuolella.
  • Varmista myös vähintään 3 metrin etäisyys KelluvaMattosta ympärillä oleviin koviin pintoihin tai esineisiin, joihin joku voi osua pudotessaan matosta. 
  • KelluvaMattoa ei suositella käytettäväksi uima-altaassa.
    • Varmista, että kiinnität KelluvaMattosi kauas veneiden liikenteestä ja alueista, joilla on mahdollisia esteitä.
    • Kun ihanteellinen ja turvallinen paikka KelluvaMaton kiinnittämiseen on löydetty, kiinnitä joustava köysi laituriin tai ankkuriin. Jos päätät jättää KelluvaMaton veteen pidemmäksi ajaksi, suosittelemme, että kiinnität näkyvän poijun tai lipun.
    • Kiinnittäessä KelluvaMattoa köyden on oltava löysällä, jos köysi on kireällä tämä voi vahingoittaa mattoasi, eikä se kuulu takuun piiriin.
    • Törmäysten välttämiseksi varmista aina, että tuotteen ympärillä ei ole esteitä ja muita uimareita. Älä koskaan ui tai leiki tuotteen alla.

     

    KELLUVAMATTON KÄYTTÖ MAALLA

    • KelluvaMatto soveltuu erinomaisesti myös maalla käytettäväksi esimerkiksi jooga- tai voimistelumattona. 
    • Varaa KelluvaMatolle riittävästi tilaa ja aseta tämä tasaiselle ja sileälle alustalle, esimerkiksi lattialle tai tasaiselle nurmikolle. 
    • KelluvaMatton asentaminen hiekalle, sepelille tai epätasaiselle alustalle vahingoittaa tämän pintaa.
    • Älä kävele maton päällä jalkineilla, tämä voi vahingoittaa maton pintaa. Suosittelemme, että matolla liikutaan ainoastaan sukkasillaan tai paljain jaloin.
    • Älä käytä muita välineitä kuten käsi- tai levypainoja matolla, tämä vahingoittaa mattoa.
    • Älä yritä uusia temppuja tai muita akrobaattisia liikkeitä ilman asianmukaista tekniikkaa, tämä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisriskin itsellesi tai muille. 

     HUOLTO JA VARASTOINTI

    • KelluvaMatto vaatii vähän huoltoa, jos sitä ylläpidetään asianmukaisesti. Tuote on valmistettu vedenkestävästä ja UV-suojatusta vaahtopolyeteenistä.
    • Jos päätät jättää KelluvaMaton veteen pitkäksi aikaa, suosittelemme, että kiinnität näkyvän poijun ohi kulkevaa liikennettä varten.
    • Huomioi kuitenkin, että myös KelluvaMaton kohdalla on syytä välttää pitkää suoraa UV-auringonvaloa tuotteen pinnan ja värien suojaamiseksi. 
    • Kun lopetat KelluvaMaton käytön pidemmäksi aikaa ja poistat tämän vedestä tai maalta, ole varovainen ja vältä esteitä, jotka saattavat vahingoittaa sitä. Pyyhi pois kaikki irtonainen materiaali, joka voi naarmuttaa, repiä, tai tehdä painaumia maton pintaan.
    • Käytä KelluvaMaton puhdistamiseen vain puhdasta vettä, mietoa saippuaa, pehmeää liinaa/sientä sekä kevyttä painetta.
    • Älä käytä puhdistukseen öljypohjaisia ​​tuotteita tai liuottimia, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
    • Älä koskaan käytä konepesuria, koska korkeapaineinen vesisuihku voi vahingoittaa tuotetta.
    • Anna KelluvaMaton kuivua kokonaan ennen varastointia.
    • Säilytä KelluvaMatto säästä suojattuna kuivassa paikassa, avattuna tai löyhästi rullattuna mukaan toimitetuilla tarranauhoilla. 


    Tack för ert köp! Innan ibruktagningen av produkten måste dock denna bruksanvisning gällande produktens ibruktagning, trygga användning och underhåll läsas. För din egen och dina nära och käras säkerhet bör denna bruksanvisnings råd och varningar följas, se även till att alla som använder produkten förstår och följer dem. Att förbise dessa anvisningar kan utsätta produktens användare och övriga mänskor för allvarlig fara. Använd produkten endast på de platser och förhållanden som den är avsedd för.

    ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR:

    • Produkten är endast avsedd för fritidsbruk och bör inte användas som räddningsutrustning eller flythjälp åt en person som inte kan simma!
    • En simkunnig vuxen skall alltid övervaka barns och icke simkunnigas KelluvaMatto använding!
    • Användning av KelluvaMatto i vattnet rekommenderas inte då du är ensam!
    • När KelluvaMatto används i vattnet, rekommenderas det att alla användare har flytvästar!
    • Produkten skall aldrig användas då du är trött, under påverkan av alkohol eller annat rusmedel!
    • Använd aldrig produkten i närheten av båtar som rör sig eller är igång – vattenfarkosters propellrar utgör en allvarlig fara!
    • Fäst alltid noga uppmärksamhet vid en säker placering av produkten och ta hänsyn till användarnas vikt, längd och användningsändamål! Observera också den ifrågavarande produktens maximala bärkapacitet, som anges i produktens tekniska specifikation, och anpassa användningen därefter!
    • Simma eller lek aldrig under den flytande mattan!
    • Dyk aldrig från den flytande mattan med huvudet före i grunt vatten! Vi rekommenderar att det alltid hoppas med fötterna före i vattnet!
    • Försök inte på nya konster eller andra akrobatiska rörelser utan rätt teknik, detta kan utgöra en allvarlig skaderisk för dig själv eller andra!
    • KelluvaMatto är inte avsedd att bogseras av en båt eller andra vattenfarkoster, detta kan skada produkten!
    • När du inte använder din flytande matta, skydda den mot obehörig eller obevakad användning!


    IBRUKTANING OCH HANTERING AV KELLUVAMATTO:

    • Var försiktig när du packar upp den flytande mattan så att du inte skadar mattan. Skär inte förpackningsmaterialet med en kniv eller annat vasst föremål, eftersom det kan skada mattans yta.
    • Se till att det finns tillräckligt med utrymme när du öppnar paketet. Mattan är tätt tullad i förpackningen och förblir rullad tack vare de medföljande kardborrebanden. Det rekommenderas att kardborrebanden öppnas först på ibruktagningsstället.
    • Hantera mattan försiktigt och undvik vassa föremål och skarpa kanter. På grund av M-, L- och XL-mattornas storlek rekommenderas det att dessa hanteras av två personer.
    • Gå inte på mattan med skor, detta kan skada mattans yta.
    • När kardborrebanden öppnas, rullar mattan ut sig till sin fulla storlek och är omedelbart redo att användas. En matta som varit förpackad, rätas ut i användningen och över tiden.
    • Undvik hinder som kan skada den flytande mattan när du tar bort den från vattnet eller marken. Torka av allt löst material som kan repa, riva eller göra märken på mattans yta.
    • När du packar mattan för transport, se till att säkra den rullade mattan med de medföljande kardborrebanden. KelluvaMatto kardborrebanden är avsedda för att hålla mattan rullad och skall inte användas till att fästa mattan i andra föremål.


    ANVÄNDNING AV KELLUVAMATTO I VATTNET:

    • KelluvaMatto är konstruerad för användning på en stor vattenyta med ett vattendjup på minst 50 centimeter för små barn och minst 3 meter för simkunniga vuxna och personer.
    • När du väljer en plats för mattan, skall du försäkra dig om att det inte finns några hinder över eller under vattenytan.
    • Försäkra dig också om att mattan håller ett avstånd på minst 3 meter från hårda ytor och föremål som någon kan slå sig i, ifall de faller av mattan.
    • KelluvaMatto rekommenderas inte för användning i simbassänger.
    • Se till att fästa din flytande matta på ett ställe utan båttrafik och övriga potentiella hinder.
    • När den perfekta och säkra platsen för att fästa den flytande mattan har hittats, fäst det flexibla repet i bryggan eller ankaret. Om du bestämmer dig för att lämna den flytande mattan i vattnet under en längre tid rekommenderar vi att du fäster en synlig boj eller flagga i denna.
    • Vid fastsättning av den flytande mattan måste repet vara löst, om repet är för spänt kan detta skada mattan, vilket inte täcks av garantin.
    • För att undvika kollisioner, försäkra dig alltid om att det inte finns några hinder eller andra simmare runt produkten. Simma eller lek aldrig under produkten.


    ANVÄNDNING AV KELLUVAMATTO PÅ LAND:

    • KelluvaMatto lämpar sig också utmärkt för användning på land, till exempel som yoga- eller gymnastikmatta.
    • Försäkra dig om tillräckligt med utrymme och placera mattan på en slät och plan yta, t.ex. ett golv eller en plan gräsmatta.
    • Placera inte mattan på sand, grus eller övriga ojämna ytor, detta skada mattans yta.
    • Gå inte på mattan med skor, detta kan skada mattans yta. Vi rekommenderar att man endast rör sig på mattan i strumpfötter eller barfota.
    • Använd inte andra tillbehör som hantlar eller viktskivor på mattan, detta kan skada mattan.
    • Försök inte på nya konster eller andra akrobatiska rörelser utan rätt teknik, detta kan utgöra en allvarlig skaderisk för dig själv eller andra!


    UNDERHÅLL OCH FÖRVARING:

    • Den flytande mattan kräver endast lite underhåll om den sköts ordentligt. Produkten är tillverkad av vattentätt och UV-skyddat polyetenskum.
    • Om du bestämmer dig för att lämna den flytande mattan i vattnet över en längre tidsperiod, rekommenderar vi att du fäster en synlig boj eller flagga i denna.
    • Observera dock att även KelluvaMatto bör skyddas mot långvarigt direkt UV-solljus för att att skydda produktens yta och färger.
    • När du slutar använda KelluvaMatto och tar bort den från vattnet eller marken är det viktigt att undvika hinder som kan skada den mattan. Torka av allt löst material som kan repa, riva eller göra märken på mattans yta.
    • Använd endast rent vatten, mild tvål, en mjuk trasa/svamp och lätt tryck för att rengöra mattan.
    • Använd inte oljebaserade produkter eller lösningsmedel för rengöring, eftersom dessa kan skada produkten.
    • Använd aldrig en högtryckstvätt eller övriga maskiner för att rengöra mattan, en högtrycksstråle kan skada produkten.
    • Låt den flytande mattan torka helt före förvaring.
    • Förvara den flytande mattan på en skyddad och torr plats, öppnad eller löst ihoprullad med de medföljande kardborrebanden.